Výstavba a prodej nemovitostí

Společnosti INZET s.r.o. z České republiky a INZET tehnologija vode d.o.o. rozšířily svou činnost o oblast “výstavba a prodej nemovitostí”. V současné době společnost INZET tehnologija vode d.o.o. provádí výstavbu rodinných domů.

Společnost INZET tehnologija vode d.o.o. disponuje vysoce kvalifikovanými odborníky a moderní stavební technikou.