Vodohospodářské stavby

pro průmyslové podniky, veřejné instituce a soukromé objekty

Společnost zabezpečuje v oblasti vodohospodářských staveb (čistírny odpadních vos, úpravny pitné vody, vodojemy) služby v tomto rozsahu:

  • Realizace nových ČOV, intenzifikace ČOV v provozu
  • Realizace a modernizace úpraven pitné vody
  • Projekční činnost
  • Provozní servis a garanční prohlídky

Společnost zabezpečuje
realizace zakázek pro soukromé subjekty, obce a průmyslové aglomerace.