Údržba a provoz nemovitostí

(facility služby)

Společnost svou činností zabezpečuje komplexní služby v oblasti provozu nemovitostí a služeb plynoucích z povinností legislativních nařízení a kontakt s orgány státní správy.

Mezi ztěžejní provozní služby náleží:

  • Komplexní služby v oblasti energií (chlazení, vytápění)
  • Komplexní služby v oblasti větrání a výměny vzduchu
  • Bazénová technologie
  • Běžná provozní údržba