Projekti u vodnom gospodarstvu

Za industrijska postrojenja, javne i privatne objekte.

Društvo se bavi projektima iz područja vodnog gospodarstva (postrojenja za obradu vode, postrojenja za pročišćavanje vode, vodotornjevi), te uslugama iz spektra:

  • Izgradnja novih postrojenja za obradu otpadnih voda, uključujući intenziviranje rada istih
  • Izgradnja te modernizacija postrojenja za pročišćavanje pitke vode
  • Projektiranje
  • Operativna usluga i jamstvo

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu društvo može garantirati izvedbu i najzahtjevnijih zadataka.