Obchodní činnost

Investice do staveb pro bydlení a vodohospodářských projektů, jejich financování a obchodní činnost.

Ve společnosti INZET technologija vode d.o.o. je dodržována povědomost problematiky šetrného nakládání s přírodními zdroji. Dále získávají na zajímavosti investiční projekty pro oblasti výstavby objektů pro bydlení a provozních projektů oblasti vodohospodářských staveb. Nezanedbatelnou problematikou, kterou se ve společnosti zabýváme, jsou technické požadavky investorů. Proto se společnost zabývá:

  • Analýzou ekonomiky návratnosti investic
  • Pomoc s financováním záměru dané investice
  • Zprostředkování tuzemských i zahraničních kontaktů

Společnost má k dispozici kvalitní strojní a technologické zázemí pro realizaci vodohospodářských staveb a staveb pro bydlení (developerské projekty).