Građevinska djelatnost

Društvo nudi kompletnu uslugu izrade projektne dokumentacije s pripadajućim dozvolama, geodetske i inženjerske usluge do ishođenja uporabne dozvole.

Tijekom izgradnje koristimo energetski ekonomične građevne materijale i tehnološke sisteme.

Ekonomična rješenja u području energije su naš glavni cilj.

Društvo zapošljava kvalificirane djelatnike kako u području građenja tako i u svim povezanim djelatnostima.